Členské příspěvky 2017/2018

VÝŠE ROČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ :

11 x 400,- = 4 400,-

ČÍSLO ÚČTU:

Komerční banka Plzeň - město

733 13 71 / 0100

TERMÍNY PATEB:

1.platba 2 200,- maximálně do 15.12.2017

2. platba 2 200,- maximálně do 31.3.2018

VARIABILNÍ SYMBOLY DRUŽSTEV:

Starší žačky..........................100

Mladší žačky.........................200

Starší žáci.............................300

Muži "B"...............................400

Muži "A"................................500

Ženy.......................................600

Přípravka................................700

Ostatní členové......................800